Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
293

I C 272/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2017-04-27

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 272/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 27 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Łęczycy, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Wojciech Wysoczyński Protokolant: sek. sąd. Katarzyna Retkowska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 roku, w Ł. , na rozprawie, sprawy z powództwa H. R. i K. R. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od Towarzystwa (...) z siedzibą w W. solidarnie na rzecz H. R. i K. R. kwotę 9.000 / dziewięć tysiące zło
Czytaj więcej»

I C 280/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2023-06-13

Data publikacji: 2023-07-04

trafność 100%

sygn. akt I C 280/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy w Łęczycy, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Wojciech Wysoczyński Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Retkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2023 r. w Ł. sprawy z powództwa A. (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 3.286,81 zł. ( trzy ty
Czytaj więcej»

I C 273/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2022-12-09

Data publikacji: 2023-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt I C 273/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 9 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Łęczycy, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Wojciech Wysoczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Retkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2022 r., w Ł. sprawy z powództwa (...) Ltd . z siedzibą w L. przeciwko B. K. o zapłatę zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.263,45 zł (dwóch tysięcy dwustu sześćdziesięciu trzech złotych czterdziestu pięciu groszy
Czytaj więcej»

I C 282/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Sygn. akt I C.282/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2017r. Sąd Rejonowy w Łęczycy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Grzegorz Manista Protokolant sekr. sąd. Aneta Kuleczka po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017r., w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa J. A. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Restauracja (...) przeciwko M. C. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną, w stosunku do J. A. prowadzącej działalność gos
Czytaj więcej»

I C 299/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2020-09-08

Data publikacji: 2020-09-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 299/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Łęczycy, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Wojciech Wysoczyński Protokolant: st. sek. sąd. Katarzyna Retkowska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku, w Ł. , na rozprawie, sprawy z powództwa B. O. przeciwko A. K. i D. K. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1 uzgadnia treść księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy o num
Czytaj więcej»

I C 289/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Sygnatura akt I C 289/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Łęczyca, dnia 19 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Wojciech Wysoczyński Protokolant:st. sekr. sąd. Katarzyna Retkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2017 roku w Ł. sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. (...) w Ł. przeciwko J. K. (1) oraz J. K. (2) o zapłatę 1 zasądza od J. K. (1) na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieru
Czytaj więcej»

I C 290/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 290/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 13 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Wojciech Wysoczyński Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Retkowska po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2016 roku, w Ł. , na rozprawie, sprawy z powództwa Powiatu Ł. - Starosty Ł. przeciwko M. S. (1) o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od Powiatu Ł. - Starosty Ł. na rzecz M. S. (1) kwotę 2.417 zł (dwóch tysięcy czterystu siedemnastu zło
Czytaj więcej»

I C 298/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2020-09-08

Data publikacji: 2020-09-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 298/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 8 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Łęczycy, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Wojciech Wysoczyński Protokolant: st. sek. sąd. Katarzyna Retkowska po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2020 roku, w Ł. , na rozprawie, sprawy z powództwa A. K. i D. K. przeciwko B. O. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 1 uzgadnia treść księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy o num
Czytaj więcej»

I C 312/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 312/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Manista Protokolant: sekr. Aneta Kuleczka po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016r., w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko J. H. , K. H. o zapłatę nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Łęczycy I Wydziału Cywilnego z dnia 21 lipca 2016r., sygn.
Czytaj więcej»

I C 316/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 316/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Manista Protokolant: sekr. sąd. Aneta Kuleczka po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016r., w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz M. S. kwotę 246 / dwieście czterdzieści sześć / zł z ustawowymi odsetkami od dnia 7 maja
Czytaj więcej»