Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
199

I C 442/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-11-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 442/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 24 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Łęczycy, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Wojciech Wysoczyński Protokolant: sek. sąd. Aleksandra Rogut po rozpoznaniu w dniu 4 października 2016 roku, w Ł. , na rozprawie, sprawy z powództwa P. L. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz P. L. (1) kwotę 40.000 zł / czterdzieści tysięcy zł
Czytaj więcej»

I C 443/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-08-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 443/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2017r. Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Manista Protokolant: sekr. sąd. Aneta Kuleczka po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2017r., w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko M. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od (...) z siedzibą we W. na rzecz M. P. kwotę 1.817zł ( jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastę
Czytaj więcej»

I C 470/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Sygn. akt I C 470/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 22 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Łęczycy, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Wojciech Wysoczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kaczyńska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 roku, w Ł. , na rozprawie, sprawy z powództwa C. B. przeciwko Powiatowi Ł. – Starostwu Powiatowemu w Ł. o zapłatę 1 zasądza od Powiatu Ł. – Starostwa Powiatowego w Ł. na rzecz C. B. kwotę 425,00 zł (czterystu dwudziestu pięciu złoty
Czytaj więcej»

I C 480/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2016-06-24

Data publikacji: 2016-08-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C.480/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Łęczycy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Grzegorz Manista Protokolant sekr. sąd. Aneta Kuleczka po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2016r., w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz D. K. kwotę 8.000 / osiem tysięcy / zł z ustawowymi odsetkami od dnia 27 stycznia 2015r
Czytaj więcej»

I C 501/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przedawnienie roszczeń stwierdzonych bankowym tyt. egzekucyjnym - pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności
Sygn. akt I C 501/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Łęczycy, I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia SR Agnieszka Leszczyńska Protokolant Katarzyna Retkowska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 roku w Łęczycy na rozprawie sprawy z powództwa I. K. (1) przeciwko (...) Bank SA w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 1 Oddala powództwo w całości, 2 Zasądza od powódki I. K. (1) na rzecz pozwanego (...) Banku SA
Czytaj więcej»

I C 509/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 509/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 4 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Łęczycy, I Wydział Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Wojciech Wysoczyński Protokolant: sek. sąd. Katarzyna Retkowska po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2017 roku, w Ł. , na rozprawie, sprawy z powództwa S. O. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 przyznaje ze Skarbu Państwa na rzecz r. pr. K. N. (1) kwotę 2.952 (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesi
Czytaj więcej»

I C 520/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 520/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia SR Agnieszka Leszczyńska Protokolant Katarzyna Retkowska po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 roku w Łęczycy na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko D. K. o zapłatę 1 Zasądza od D. K. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę
Czytaj więcej»

I C 571/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2017-11-17

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 571/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 17 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Łęczycy, Wydział I Cywilny, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Wojciech Wysoczyński Protokolant: st. sek. sąd. Katarzyna Retkowska po rozpoznaniu w dniu 31 października 2017 roku, w Ł. , na rozprawie, sprawy z powództwa M. G. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz M. G. kwotę 16.940,78 zł (słownie: szesnaście tysięcy dzie
Czytaj więcej»

II K 10/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2016-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 10/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2016r. Sąd Rejonowy w Łęczycy, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Kinga Brykalska- Stępień Protokolant: stażysta Marta Granosik, staż. Ewelina Jóźwiak, st. sekr. sąd. Ewa Juszczak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2014r, 5 listopada 2014r, 4 lutego 2015r, 6 lipca 2015r, 9 września 2015r, 14 października 2015 r i 4 maja 2016 roku w Ł. z udziałem oskarżyciela prywatnego A. M. (1) sprawy: R. M
Czytaj więcej»

II K 17/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 17/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Łęczycy, w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Kobus Protokolant: sekr. sąd. Małgorzata Góralska przy udziale Prokuratora Przemysława Pokory po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Ł. sprawy D. F. (1) , syna R. i M. z domu S. , ur. (...) w Ł. , oskarżonego o to, że: I w dniu 20 sierpnia 2015 roku w Ł. , woj. (...) , dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pi
Czytaj więcej»